χημική τουαλέτα

Ολόκληρη χημική τουαλέτα ανασύρθηκε από τον βυθό του Θερμαϊκού (pics)
Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, που δεν αρκούν και πάλι για να περιγράψουν την ανακάλυψη στο βυθό του Θερμαϊκού.