αυτοαπασχολούμενος

Βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους
Βοήθημα ανεργίας 360 ευρώ σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους από το υπουργείο Εργασίας.