+slo-gun

Η Σχολή Διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο

Η Σχολή Διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο

Η Σχολή Διοίκησης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο

Προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την επιστημονική θεωρία με την επαγγελματική πρακτική, την έρευνα και τη μελέτη της τοπικής και διεθνούς αγοράς.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε συνεργασία με διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια, προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Οικονομικά και στο Μάρκετινγκ  σε συνεργασία με διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα (ΜΒΑs) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 προσφέρονται και δύο νέα, καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς τα οποία έχουν στόχο να μεταφέρουν τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή της.

Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και το Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων (MSc Digital and Social Media Marketing)

Προσανατολίζεται στην πρακτική εφαρμογή των εργαλείων (ψηφιακών κοινωνικών μέσων, ψηφιακή διαφήμιση, ψηφιακή παρουσία κ.ά.) μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων project. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την έρευνα ενώ παράλληλα τους εφοδιάζει με την τεχνογνωσία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα που απαιτεί το ψηφιακό περιβάλλον.

Μεταπτυχιακό στη Λογιστική (MSc Professional Accounting)

Έχει αναπτυχθεί γύρω από τα έγγραφα επαγγελματικού επιπέδου της Ένωσης Ορκωτών Εγκεκριμένων Λογιστών (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) και το πιστοποιητικό ACA από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW). Το πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας στον τομέα της λογιστικής και της χρηματοδότησης, επιτρέποντας στους φοιτητές να αξιολογήσουν κριτικά τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική βιβλιογραφία και να κατανοήσουν τις πρόσφατες τάσεις και νέες εξελίξεις.

Όλα τα παραπάνω προγράμματα σπουδών προσφέρονται στα τέσσερα campuses του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, σε υπερσύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Μερικές από τις δυνατότητες που παρέχουν είναι οι εξής:

►Project Management Software και ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης προσωπικού

►Στατιστικό πρόγραμμα SPSS

►Πλατφόρμα ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων της Oracle

►Πρόσβαση σε εξυπηρετητή MySQL

►Σειρά από εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και των σχετικών μέσων προγραμματισμού (DHTML, XML, .NET, κλπ.)

Ακόμα ένας βασικός πυλώνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι το Project-based Learning, στο πλαίσιο του οποίου οι φοιτητές καλούνται να αναλάβουν ένα project με συγκεκριμένη θεματική από τον σχεδιασμό και την καταγραφή των απαιτούμενων πόρων μέχρι την υλοποίηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μια σημαντική επένδυση του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενός φοιτητή, είναι η απόκτηση της τεχνολογίας SIM VENTURE. Πρόκειται για ένα λογισμικό προσομοίωσης το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση για 3 συνεχόμενα χρόνια. Σκοπός της χρήσης αυτού του έξυπνου «επιχειρηματικού παιχνιδιού» είναι να γνωρίσουν τον κόσμο των επιχειρήσεων πριν «μπουν» ως επαγγελματίες μέσα σε αυτόν. Το λογισμικό, μέσα από ποικίλες δυνητικές καταστάσεις και θέματα των επιχειρήσεων, ενεργοποιεί και προκαλεί το μυαλό, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις και, τελικά, να κατανοούν πώς διοικείται μια επιχείρηση στο σύνολό της.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών διοργανώνει σειρά από σεμινάρια, διαλέξεις-παρουσιάσεις και συνέδρια και ενθαρρύνει την συμμετοχή τόσο των φοιτητών, όσο και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του φοιτητή του τμήματος MBA International Business του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Στυλιανού Κουρίδη. Στο πλαίσιο του 4oυ Συμποσίου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο πραγματοποιείται από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με σκοπό την ανάδειξη και διάδοση ιδεών και θεωριών των φοιτητών, πρότεινε την ανασυγκρότηση και τον επανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων TESLA MOTORS.

Τέλος, μεγάλη σημασία δίνεται και στην επιλογή του κατάλληλου, για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας σπουδών που παρέχει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Διοίκησης. Η διαδικασία επιλογής διέπεται από αυστηρά κριτήρια με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό δυναμικό να αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, διδακτική εμπειρία σε δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, επαγγελματική καταξίωση και πολυετή εμπειρία στον κλάδο τους. Το ακαδημαϊκό μας προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς και αξιολογείται σε ετήσια βάση από επιτροπές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων της Μ.Βρετανίας.

Περισσότερα για τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο www.mitropolitiko.edu.gr