+slo-gun

Το ΔΝΤ προειδοποιεί την Κίνα για το υψηλό εταιρικό χρέος

Το ΔΝΤ προειδοποιεί την Κίνα για το υψηλό εταιρικό χρέος

Οι κινεζικές αρχές θα πρέπει να επισπεύσουν την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, διότι η οικονομία της χώρας έχει καταστεί περισσότερο ευάλωτη και παράλληλα διαθέτει λιγότερα μέσα ώστε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο οικονομικό σοκ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΔΝΤ για την Κίνα.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί την Κίνα για το υψηλό εταιρικό χρέος

«Μεσοπρόθεσμα, οι οικονομικές προοπτικές είναι περισσότερο αβέβαιες, εξαιτίας της ταχείας αύξησης του δανεισμού, της διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγής και του διογκούμενου μεγάλου, αδιαφανούς και διασυνδεδεμένου χρηματοπιστωτικού τομέα», δήλωσε χθες ο κ. Ντέιβιντ Λίπτον, πρώτος αναπληρωτής διευθυντής του ΔΝΤ, μετά την ολοκλήρωση επίσκεψης στο Πεκίνο. Το 2015 η κινεζική οικονομία είχε ρυθμό ανάπτυξης 6,9%, δηλαδή τον αργότερο ρυθμό των τελευταίων 25 ετών. Οι βασικοί λόγοι για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας είναι η ασθενική ζήτηση τόσο στις κινεζικές όσο και στις διεθνείς αγορές, η μείωση των επενδύσεων στην Κίνα και η πλεονάζουσα παραγωγή, ειδικότερα σε τομείς όπως ο χάλυβας και ο γαιάνθρακας.

Πολλοί οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες της κινεζικής κυβέρνησης να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, ώστε να εξακολουθήσει να επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει για την οικονομική ανάπτυξη, οδηγούν σε αύξηση του χρέους. Εξέλιξη που, με τη σειρά της, ενισχύει την ανησυχία για τις απειλές που αντιμετωπίζει το κινεζικό τραπεζικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, το ύψος των κινεζικών μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έντεκα ετών. «Το εταιρικό χρέος, αν και παραμένει διαχειρίσιμο, βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και αυξάνεται γρήγορα», επισήμανε χθες ο κ. Λίπτον. Κατά την άποψη του ΔΝΤ, η Κίνα θα έπρεπε να καταστρώσει συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πρόκλησης του υψηλού εταιρικού χρέους, ιδιαίτερα για τις κρατικές εταιρείες, και να προχωρήσει στην εφαρμογή του, ώστε να αποφύγει την εμφάνιση σοβαρότερων προβλημάτων στο μέλλον. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η κινεζική οικονομία θα αναπτυχθεί το 2017 με ρυθμό γύρω στο 6%. Το Πεκίνο έχει ορίσει ως στόχο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον 6,5% για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ορισμένοι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης είναι ήδη πολύ χαμηλότερος από τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Πεκίνο.

Το ΔΝΤ επιμένει ότι η κινεζική κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει σειρά δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Κατά τον κ. Λίπτον, το κινεζικό φορολογικό σύστημα θα πρέπει να γίνει προοδευτικότερο (σ.σ. το ύψος του φόρου να αυξάνεται περισσότερο αναλογικά με το εισόδημα), να επεκταθεί η κοινωνική ασφάλιση, να εφαρμοστούν νέοι προϋπολογισμοί και να ευθυγραμμιστούν τα έσοδα και οι δαπάνες των τοπικών κυβερνήσεων. Το ΔΝΤ πρότεινε την επιβολή φόρου στη χρήση γαιάνθρακα, κίνηση που θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θα μπορούσε να αποτρέψει 4-5 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους μέχρι το 2030. Πέρα από τα δημοσιονομικά ζητήματα, ο κ. Λίπτον δήλωσε ότι η Κίνα θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιορίσει το ρίσκο που πηγάζει από το όλο και πιο περίπλοκο χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Ειδικότερα το Πεκίνο θα έπρεπε, σύμφωνα με το ΔΝΤ, να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα και να ενισχύσει τις πηγές χρηματοδότησης για τις τράπεζες. Τέλος, το ΔΝΤ επικρότησε τη συναλλαγματική πολιτική της Κίνας, με τον κ. Λίπτον να δηλώνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία γίνεται «περισσότερο ευέλικτη και βασισμένη στην αγορά».

Πηγή: kathimerini.gr

Best of internet