+slo-gun

Κι όμως 20 «κλειστά» επαγγέλματα άνοιξαν

Κι όμως 20 «κλειστά» επαγγέλματα άνοιξαν

Μελέτη του ΚΕΠΕ - Ποια είναι αυτά - Αποτίμηση της απελευθέρωσης.

Κι όμως 20 «κλειστά» επαγγέλματα άνοιξαν
Σ΄αυτό το βασικό συμπέρασμα κατέληξαν μετά από επίπονη και χρονοβόμα μελέτη οι ερευνητές του ΚΕΠΕ Αγάπη Κώτση, Έρση Αθανασίου, Νικόλαος Κ. Κανελλόπουλος, Ρωξάνη Καραγιάννη, Ιωάννης Κατσελίδης  οι οποίοι δημοσιοποίησαν τη μελέτη τους για την αποτίμηση της απελευθέρωσης 20 κλειστών, μέχρι πρόσφατα, επαγγελμάτων.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα και οικονομικές δραστηριότητες είναι:
-συμβολαιογράφοι-συμβολαιογραφικές εταιρείες, δικηγόροι-δικηγορικές εταιρείες, νόμιμοι ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, ιατροί-ιατρεία-πολυϊατρεία, οδοντίατροι-οδοντιατρεία-πολυοδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτές-εργαστήρια φυσικοθεραπείας, διδασκαλία σε φροντιστήριο-ίδρυση φροντιστηρίου, ενεργειακοί επιθεωρητές, μεσίτες, πιστοποιημένοι εκτιμητές, οδηγοί ταξί-επιβατηγά ταξί δημόσιας χρήσης, φορτοεκφορτωτές, ναυτικοί πράκτορες, ξεναγοί, Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, εφημεριδοπώλες-πρακτορεία διανομής τύπου, ενεχυροδανειστές και εκτελωνιστές.
Ομως θα χρειαστεί να επιστρέψει η οικονομία σε ήρεμα νερά για να αποτιμηθεί κατά πόσο η μεγάλη μεταρρύθμιση του ανοίγματος 20 επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριότητων σε νέους επαγγελματίες, συμβάλει και κατά πόσο στην ανάπτυξη που είναι το μεγάλο ζητούμενο.
 
H έκθεση αποτιμά την πορεία απελευθέρωσης, ως αποτέλεσμα των θεσμικών αλλαγών που έγιναν μέχρι το τέλος του 2014. Σημείο εκκίνησης αποτελεί ο Ν.3919/2011, που αφορούσε στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, ενώ ακολούθησε σειρά συμπληρωματικών νομοθετημάτων στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης.
 
Οι δείκτες ρύθμισης
 
Από την ανάλυση με βάση την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και τους δείκτες ρύθμισης προκύπτει ότι η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή δραστική μείωση της πλειονότητας των περιορισμών στο σύνολο των εξεταζόμενων επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η μεγαλύτερη μείωση αφορά σε εμπόδια εισόδου στα επαγγέλματα και λιγότερο σε ρυθμίσεις συμπεριφοράς τους.
Οι εναπομείνασες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως επιστημονικά επαγγέλματα και οικονομικές δραστηριότητες όπου, λόγω της απαιτούμενης επιστημονικής εξειδίκευσης και της ιδιαίτερης φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, δικαιολογείται κάποιος υψηλότερος βαθμός ρυθμίσεων.
 
Οι νεοεισερχόμενοι για το σύνολο των εξεταζόμενων επαγγελμάτων δεν μειώθηκαν σημαντικά, παρ`όλη την οικονομική ύφεση, ενώ αν εξαιρεθούν ορισμένα επαγγέλματα που έχουν υψηλή απασχόληση και κινητικότητα, ο αριθμός τους αυξήθηκε. Επιπλέον, σε σύγκριση με τα έτη πριν τη μεταρρύθμιση, ο αριθμός των νεοεισερχομένων φαίνεται να αυξάνεται καθώς περνούν τα έτη και ωριμάζει η απελευθέρωση.
 
Με δεδομένο ότι οι μειώσεις στις τιμές των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ξεκίνησαν κατά κανόνα ένα έτος νωρίτερα από τη μείωση του Δείκτη, αλλά και το γεγονός ότι σε αρκετές από αυτές τις υπηρεσίες οι μειώσεις των τιμών ήταν εντονότερες συγκριτικά με την αντίστοιχη υποχώρηση του Γ.Δ.Τ.Κ. κατά τα έτη 2013-2014, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες μειώσεις να οφείλονται σε κάποιο βαθμό στις μεταρρυθμίσεις.
Σαφείς ενδείξεις για μείωση ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης προκύπτουν μόνο για τις υπηρεσίες των μεσιτικών γραφείων. Αντίστοιχες ενδείξεις παρατηρούνται και για τα περισσότερα επαγγέλματα που δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Γ.Δ.Τ.Κ.
 
Οπως σημειώνουν οι ερευνητές "η  μεταρρύθμιση συνέπεσε με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και στην εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας και στα επαγγέλματα αυτά, λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα περίπλοκη την αποτίμηση των επιδράσεων της απελευθέρωσης, καθώς είναι δύσκολος ο διαχωρισμός τους από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης".
Η τελική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πιθανόν να επηρεάσει περαιτέρω τόσο τον αριθμό των νεοεισερχόμενων όσο και τις τιμές/αμοιβές, ενώ για ορισμένες μεταβλητές, όπως η απασχόληση, που χαρακτηρίζονται από χρονική υστέρηση, απαιτείται να περάσει περισσότερος χρόνος, ώστε να εκδηλωθούν πλήρως τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.
Και καταλήγουν:
"συνολικά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η απελευθέρωση είχε μια θετική επίδραση και, ανεξαρτήτως του μικρού μεγέθους της επίδρασης αυτής βραχυχρόνια, αποτελεί μια αναγκαία διαρθρωτική μεταρρύθμιση με πολυδιάστατα και μακροχρόνια οφέλη".
 
Η περιπόθητη ανάπτυξη
Τα συμπεράσματα συνυπογράφει ο καθηγητής κ. Νίκος Θεοχαράκης Πρόεδρος του ∆.Σ. και Επιστημονικός ∆ιευθυντής του ΚΕΠΕ ο οποίος στο προλογικό σημείωμα αυτής της εξαιρετικής εργασίας τονίζει:
-"Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η απελευθέρωση των επαγγελμάτων παρά τη «βραχυχρόνια σχετικά μικρή οικονομική της επίδραση αποτελεί μια αναγκαία διαρθρωτική μεταρρύθμιση με πολυδιάστατα και μακροχρόνια θετικά οφέλη».
Είναι βέβαιο πάντως ότι είναι αρκετά νωρίς για να μπορούμε να εκτιμήσουμε με επιστημονικά βάσιμο τρόπο το πρόσημο της αποτίμησης της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων στην ελληνική οικονομία. Όσο η ύφεση διαρκεί και δεν αντιμετωπίζεται με μακροοικονομικά αποτελεσματικό τρόπο, είναι πολύ αμφίβολο αν μεταρρυθμίσεις στο μικροοικονομικό επίπεδο μπορούν να λειτουργήσουν ως ο μοχλός της περιπόθητης ανάπτυξης".

Πηγή: tovima.gr

Best of internet