+slo-gun

Ασφαλιστικό: Περικοπές για 7 στους 10

Ασφαλιστικό: Περικοπές για 7 στους 10

Ασφαλιστικό: Περικοπές για 7 στους 10

Μειώσεις παροχών και επιβαρύνσεις για 7 στους 10 ασφαλισμένους και συνταξιούχους προβλέπει το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 225 σελίδων το οποίο τις επόμενες ημέρες θα προωθηθεί στην αρμόδια επιτροπή της βουλής .  

Οι σημαντικότερες από τη μακριά λίστα των περικοπών είναι:

- μείωση των νέων συντάξεων έως και 30%
- μείωση των αναπηρικών έως και 40% 
- μείωση των επικουρικών συντάξεων  έως και 40% μέσω του επανυπολογισμού τους. Το πλέγμα προστασίας (άθροισμα κύριας και επικουρικής) ορίζεται στα 1170 ευρώ καθαρά (1300 μικτά) που σημαίνει ότι ο πέλεκυς θα πέσει βαρύς σε περισσότερους συνταξιούχους από όσους υπολογιζόταν αρχικά. Το νομοσχέδιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το υπερβάλλον ποσό (που ξεπερνά τα 1170 ευρώ) να μηδενιστεί σε περιπτώσεις συντάξεων με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης με αποτέλεσμα αυτή η κατηγορία των συντάξεων να υποστεί μείωση έως και 40%. Επιπλέον σε περίπτωση αύξησης των ελλειμμάτων του επικουρικού ταμείου και μείωσης των εσόδων ενεργοποιείται αυτόματα μηχανισμός περικοπής των συντάξεων. 
- μείωση του εφάπαξ έως 15%
- μείωση του μερίσματος κατά 32%
- μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ νωρίτερα ( εμπροσθοβαρής μείωση δαπάνης) από το χρονοδιάγραμμα του μνημονίου. Η παροχή καταργείται  από 1/1/2020.
- μείωση των δικαιούχων συντάξεων χηρείας με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου. 
- μείωση κατά 60% θα υποστούν  οι συντάξεις όσων εργάζονται.
- ακόμα και οι εκπτώσεις που προβλέπονται στις εισφορές των νέων επαγγελματιών συνιστούν «Ασφαλιστική οφειλή» η οποία θα πρέπει να εξοφληθεί ως τη συνταξιοδότηση.

Αρωμα ανισότητας  αναδύει - σ' ένα νομοσχέδιο που κατα τα άλλα επενδύει στην ισονομία και την προστασία των αδυνάμων- η εξαίρεση  από την ένταξη στον ενιαίο φορέα (ΕΦΚΑ) των βουλευτών και των δημάρχων.

Εκ παραλλήλου με την ανάρτηση του νομοσχεδίου για δημόσια διαβούλευση θα αναζητηθεί η επίτευξη συμφωνίας ώστε το κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή να έχει τη σύμφωνη γνώμη και των θεσμών.  

Τα τεχνικά κλιμάκια που έπιασαν το νήμα από εκεί που το είχαν αφήσει συνεχίζουν την ποσοτικοποίηση των περικοπών για να διαπιστωθεί αν «πιάνεται» ο δημοσιονομικός στόχος. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις για τις διατάξεις του νομοσχεδίου αλλά είναι άγνωστο ποια στάση θα κρατήσουν οι επικεφαλής. 

Η διάταξη που ενδεχομένως να μην γίνει αποδεκτή αφού δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία αφορά στην αύξηση των εισφορών για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ (η νέα ονομασία του ΕΤΕΑ). Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ελληνική πρόταση για αύξηση των εισφορών κατά 0,50% για τον εργοδότη και κατά 0,50% για τον εργαζόμενο από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019 και κατά 0,25% για τον εργοδότη και κατά 0,25% για τον εργαζόμενο από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015. 

Από την 1/1/2017 το ποσό των παροχών θα βρίσκεται διαρκώς υπό αίρεση καθώς κάθε τρία χρόνια θα εκπονούνται αναλογιστικές μελέτες προκειμένου να μην «ξεφύγει» η συνταξιοδοτική δαπάνη.

Αναλυτικά , το σχέδιο νόμου προβλέπει σαρωτικές αλλαγές  για τις νέες συντάξεις που θα υπολογίζονται πλέον με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Οι νέες συντάξεις  θα κυμαίνονται από 400 έως 1200 ευρώ. Αυξήσεις σημειώνονται για τους συνταξιούχους με λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα . Αντίθετα θα είναι ψαλιδισμένες έως και 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%)  για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ. 

Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΙΚΑ με 35ετία στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση θα λάβει σύνταξη  891,2 ευρώ καθαρά από 1072 ευρώ που θα εισέπραττε σήμερα.
 
Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 35 έτη ασφάλισης σε υψηλές κατηγορίες θα λάβει σύνταξη 956 ευρώ από 1210 σήμερα.

Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014. Για όσους αποχωρήσουν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το  μέσο μηνιαίο μισθό που προκύπτει από το 2002 (ολοκλήρωση μηχανογράφησης ΙΚΑ)  και μετά. Ετησίως, η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος, προκειμένου να περιληφθεί το σύνολο  του ασφαλιστικού βίου.
Οσοι αποχωρήσουν εντός του 2016 θα λάβουν το μισό της προσωπικής διαφοράς, σε περίπτωση που το ποσό της σύνταξης, με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού, υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20% το ποσό που θα λάμβαναν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε έως τις 31.12/2014 ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα.

Αύξηση εισφορών για όλους 

Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό φέρνει αυξήσεις εισφορών για ασφαλισμένους αλλά και συνταξιούχους και ορίζει ενιαία εισφορά για κύρια σύνταξη στο 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών για μισθωτούς (6,67% για εργαζόμενους και 13,33% για εργοδότες) ή επί του εισόδήματος (καθαρό φορολογητέο του προηγούμενου οικονομικού έτους) για τους ελευθεροεπαγγελματίες. Οι δεύτεροι θα κληθούν να πληρώσουν – χωρίς τις εκπτώσεις – το 37,95% του εισοδήματός τους σε εισφορές για σύνταξη, επικούρηση, υγεία, εφάπαξ. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το ίδιο θα ισχύσει και για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται και η καθαρή τους αμοιβή να μειώνεται κατά 40 ευρώ το μήνα. 

Μεταβατική περίοδος θα ισχύσει για τους αγρότες  που θα οδηγηθούν σταδιακά σε εισφορά 20% μέχρι το 2022. Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η μόνιμη κλίμακα εισφοράς στο 16% για τους αγρότες καθώς οι δανειστές είχαν φέρει αντιρρήσεις.

Εθνική Σύνταξη

Θεσπίζεται εθνική σύνταξη 384 ευρώ, για όσους θα έχουν στο εξής από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με λιγότερα έτη, η εθνική σύνταξη θα είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος πριν από το 20ό. Έτσι, για όσους φεύγουν με 19 χρόνια θα ανέρχεται σε 376 ευρώ (-2%), στα 18 χρόνια θα φθάνει τα 368 ευρώ (- 4%), με 17 χρόνια τα 361 ευρώ (-6%), με 16 χρόνια τα 353 ευρώ (-8%) και με 15ετία τα 345 ευρώ (-10%).

Βαρύς θα πέσει ο πέλεκυς στις συντάξεις αναπηρίας καθώς τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% θα χορηγείται το 50%. 

Δραματικές μειώσεις θα υποστούν όσοι τολμήσουν να συνταξιοδοτηθούν «πρόωρα» πριν από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η  μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Επιπλέον το αναλογικό ποσό θα μειωθεί κατά 10% λόγω του πέναλτι.

Για τη διαμόρφωση των νέων συντάξεων στον ΟΓΑ ,θα ισχύσει μια μακριά μεταβατική περίοδος χάριτος  από 1.1.2018 έως 31.12.2030. 

Συντάξεις χηρείας 

Αυστηρότερες προϋποθέσεις θα ισχύσουν για τις νέες συντάξεις χηρείας που θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου. Συγκεκριμένα τίθεται όριο ηλικίας τα 55 έτη. Δηλαδή αν ο επιζών σύζυγος  έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη  μόνο για διάστημα τριών (3) ετών. 

Οι συντάξεις χηρείας καταβάλλονται κανονικά αν  ο επιζών σύζυγος έχει ανήλικα η ανάπηρα παιδιά η παιδιά που σπουδάζουν έως 24 ετών ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.

Για πρώτη φορά  περιορίζεται  και το ποσοστό  της σύνταξης αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων. Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:
1% για τα έτη από το 10ο και το 20ό έτος.
2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Η συγκεκριμένη διάταξη που συντάχθηκε βάσει βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ αποσκοπεί στην αποφυγή αφενός μεν της τέλεσης εικονικών γάμων και αφετέρου δε καταβολής για μακρό χρονικό διάστημα εκ μεταβιβάσεως συντάξεων σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς ηλικίας η οποία θα επιβάρυνε σημαντικά τον προϋπολογισμό.

Ανώτατο όριο σύνταξης 

Μέχρι 31.12.2018, το ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 2.304 ευρώ μικτά  από 2773 που είναι σήμερα.  Από την 1.1.2019 καταβάλλεται το τυχόν υπερβάλλον ποσό που προκύπτει σε σχέση με το ανώτατο αυτό όριο και το νέο ύψος των συντάξεων όπως θα προκύψει σύμφωνα με την κατά το άρθρο 14 αναπροσαρμογή τους.

Το πλαφόν για το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων των παραπάνω προσώπων, που δικαιούται κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία ορίζεται στα 3.088 ευρώ  από 3.680 ευρώ που είναι σήμερα. 

Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων 

Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις παίρνουν περίοδο χάριτος για 2,5 έτη ακόμα καθώς θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014 (σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις) και μέχρι τις 31/12/2018.

Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Στην σπάνια περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, τότε δίνεται αύξηση με δόσεις . Δηλαδή η σύνταξη  προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει θεωρητικά και αύξηση των συντάξεων από την 1.1.2017 κατ' έτος στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την αναλογική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

Επικουρικές συντάξεις 

Μέχρι 31.12.2016  θα καθοριστεί η νέα οργανωτική διάρθρωση του επικουρικού Ταμείου που μετονομάζεται σε  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και στο οποίο θα ενταχθούν και οι εφάπαξ παροχές.

Προβλέπεται  άμεση μείωση των καταβαλλόμενων επικουρικών  συντάξεων εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των 1300 Ευρώ μικτά και 1170 ευρώ καθαρά. Το νομοσχέδιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το υπερβάλλον ποσό (που ξεπερνά τα 1170 ευρώ) να μηδενιστεί σε περιπτώσεις συντάξεων με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης  με αποτέλεσμα αυτή η κατηγορία των συντάξεων να υποστεί μείωση έως και 40%.  

Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, αν το οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) αποκλίνει θετικά ή αρνητικά κατά ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο από το 0,5% των εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που διογκωθεί το έλλειμμα λόγω μη εισπραξιμότητας, αυτόματα ενεργοποιείται μηχανισμός περικοπής συντάξεων.

Για τους μελλοντικούς συνταξιούχους προβλέπονται αλλαγές στον υπολογισμό της επικουρικής ασφάλισης βάσει συντελεστών που σχετίζονται με δημογραφικά δεδομένα. Το τμήμα της σύνταξης από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται σε ατομικές μερίδες βάσει συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης. Η τελική παροχή είναι ρευστή καθώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους.

ΟΓΑ

Μεταβατική περίοδος προβλέπεται για τις εισφορές προς τον ΟΓΑ. Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε ποσοστό 20%, αυξανόμενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 ως εξής:
 
α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38. 
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%. 
δ. Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%.

Εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει εισφορά 20% επί των ετησίων εισοδημάτων  από 1.1.2017 για τον κλάδο σύνταξης. Τα πρώτα 5 χρόνια της σταδιοδρομίας οι επαγγελματίες δικαιούνται εκπτώσεις στις εισφορές. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. 
Η έκπτωση αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία πρέπει να εξοφληθεί έως και το έτος συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου, υπολογιζόμενη επί του μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο

Εκπτώσεις έως και  κατά 50% για την τριετία 2017-2019 προβλέπονται επίσης για τους  επιστήμονες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 101  για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΕΤΑΑ προβλέπεται έκπτωση της τάξης του 50% που  θα ξεκινά από εισοδήματα έως 13.000 ευρώ (έναντι 10.000 ευρώ της αρχικής διάταξης) και θα μειώνεται κατά 1% ανά 1.000 ευρώ, ώστε να μηδενιστεί για εισοδήματα άνω των 58.000 ευρώ. Δηλαδή  σε εισόδημα 20.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 42%, για τα 30.000 ευρώ στο 32%, έως ότου πέσει στο 5% για τα των 58.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα εισοδήματα δεν προβλέπεται έκπτωση.

Η διάταξη  προβλέπει  επίσης ότι οι εκπτώσεις θα ισχύουν και για στους κάτω της 5ετίας αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται σε ευνοϊκό καθεστώς (14% για τρία χρόνια και 17% για τα υπόλοιπα δύο αντί 20%). Προϋπόθεση, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να είναι άνω των 5616 ευρώ. Ειδικά γι' αυτήν την κατηγορία η προσαρμογή ύψους 50% εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται μεταξύ 5616 και 10.000 ευρώ. 

Το σχέδιο νόμου κρύβει νέες επιβαρύνσεις, ειδικότερα για όσους εισπράττουν πάνω από μια σύνταξη. Η εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ θα επιβάλλεται στο άθροισμα των συντάξεων για όσους παίρνουν πάνω από μια σύνταξη, (πχ. κύρια σύνταξη και σύνταξη χηρείας) ενώ μέχρι σήμερα ο συνταξιούχος πληρώνει εισφορά στη μια σύνταξη.

ΕΚΑΣ

Καταργείται το ΕΚΑΣ από 1/1/2020. Από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 η δαπάνη θα βαίνει μειούμενη μέσω της αυστηροποίησης των εισοδηματικών κριτηρίων. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό κάθε χρόνο θα βγαίνει εκτός συστήματος παροχών ένα ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχων καθώς από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019 τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τα ποσά του επιδόματος θα αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου τα ως άνω κριτήρια να βαίνουν κάθε έτος μειούμενα  μέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση  της παροχής.

Εφάπαξ

Απώλειες 12-15% , εκτός των  μνημονιακών περικοπών που έχουν ήδη υποστεί, θα δουν στο εφάπαξ τους οι ασφαλισμένοι αλλά και οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 1/9/2013 εξαιτίας του νέου μαθηματικού τύπου.
 
Τα ταμεία Πρόνοιας εντάσσονται στο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο  που μετονομάζεται πλέον σε ΕΤΕΑΕΠ ενώ καταργείται το δικαίωμα χορήγησης προκαταβολής της εφάπαξ παροχής που ίσχυε σε πολλά ταμεία. Πρώτοι χαμένοι από τη μείωση του εφάπαξ θα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ ακολουθούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι , οι εργαζόμενοι στου δήμους, στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες.
 
Για παράδειγμα το μέσο εφάπαξ στο δημόσιο που ανέρχεται σε 29.000 ευρώ θα μειωθεί στις 25.500 ευρώ. Επίσης ένας υπάλληλος μέσης εκπαίδευσης που συμπλήρωσε 35ετία και μέχρι τον Αύγουστο του 2013 θα ελάμβανε εφάπαξ 34.000 ευρώ, σήμερα θα εισπράξει 28.900 ευρώ.

Πηγή: protothema.gr

Best of internet