Πως διαμορφώνεται ο χάρτης των μισθών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις καταστάσεις προσωπικού που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο ΣΕΠΕ, το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των δηλωμένων εργαζομένων κατά 5,79% ή κατά 88.666 άτομα (1.619.845 άτομα από 1.531.179), αλλά, ταυτόχρονα, αυξήθηκε και ο αριθμός των χαμηλά αμειβομένων κατά 80.410 άτομα (ποσοστό +8,53%).

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των μισθών στην Ελλάδα ΕΔΩ

Best of internet