Ποια τα προνόμια των Ολυμπιονικών; Κανείς δεν ξέρει!

Ποια τα προνόμια των Ολυμπιονικών; Κανείς δεν ξέρει!

Ποια τα προνόμια των Ολυμπιονικών; Κανείς δεν ξέρει!

Η ελληνική αποστολή επέστρεψε με 6 μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, με τους ολυμπιονίκες να μην γνωρίζουν ποια θα είναι η επιβράβευση που θα έχουν!

Στο άρθρο 66 του νόμου 4410/2016 η παράγραφος 2 αναφέρει ότι επιβραβεύονται οι τρεις πρώτοι νικητές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων, χωρίς να διευκρινίζεται επ’ ακριβώς ποια είναι αυτά. 
Στην πραγματικότητα προβλέπεται οικονομική επιβράβευση, η οποία θα καθοριστεί το πρώτο τρίμηνο του 2017 με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Αθλητισμού.

Αναλυτικά η ισχύουσα νομοθεσία:
«Άρθρο  66 παρ. 2 ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α- 3/8/2016)
2. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιους και σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών- γυναικών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας ανδρών -γυναικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και ισχύει για τις διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. 

Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης (υπ΄ αριθμ. 14771/24.5.2000,Β’ 669), η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 2010- 2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα νοούνται όσα περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας».

Κατόπιν αυτών και με δεδομένη την δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι Ολυμπιονίκες θα λάβουν ότι και αν περισσέψει από τον κρατικό κορβανά.

Best of internet