Αναβαθμίζεται το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ

Αναβαθμίζεται το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ

Αναβαθμίζεται το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ

Η οικονομική στήριξη, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΟΑΚΑ), παρουσία όλων εργαζομένων του Κέντρου, του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ κ. Κιάου Νικόλαου και του Συντονιστή Διευθυντή του ΟΑΚΑ κ. Ανεστιάδη Σάββα. 

Υπό τον συντονισμό του γγΑ Συναδινού Ιούλιου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΟΑΚΑ), παρουσία όλων εργαζομένων του Κέντρου, του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ κ. Κιάου Νικόλαου και του Συντονιστή Διευθυντή του ΟΑΚΑ κ. Ανεστιάδη Σάββα. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, η οικονομική του στήριξη, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών του, η κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
Το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών απαξιώθηκε στο παρελθόν, καθώς ο σκοπός και η ύπαρξη του δεν εξυπηρετούσαν την εφαρμογή προγενέστερων αθλητικών πολιτικών και λογικών. 
Βούληση της σημερινής αθλητικής ηγεσίας είναι η πλήρης αναβάθμιση και ανασυγκρότηση του ΕΚΑΕ ούτως ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο επιστημονικό κέντρο, μοχλό στήριξης και ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού στο σύνολό του, τόσο του υψηλού Αθλητισμού όσο και του «Αθλητισμού για Όλους» και όλων των αθλητικών επιστημονικών πεδίων. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη ΓΓΑ. 

Best of internet