Αλλάζουν από ΜΚ σε ΝΜΚ οι πινακίδες αυτοκινήτων της Βόρειας Μακεδονίας

Αλλάζουν από ΜΚ σε ΝΜΚ οι πινακίδες αυτοκινήτων της Βόρειας Μακεδονίας

Αλλάζουν από ΜΚ σε ΝΜΚ οι πινακίδες αυτοκινήτων της Βόρειας Μακεδονίας

Η συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει -μεταξύ άλλων- και την αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας από σκέτο ΜΚ σε ΝΜ ή ΝΜΚ για τα οχήματα της Βόρειας Μακεδονίας.

Από το 2012 τα οχήματα της πΓΔΜ (FYROM) ταξινομούνταν με την ένδειξη ΜΚ στις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ενώ χρησιμοποιούσαν την ίδια ένδειξη και στα αυτοκόλλητα σήματα, όταν κυκλοφορούσαν στο εξωτερικό. Το ΜΚ είχε αποδοθεί επίσημα στη γειτονική χώρα από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ΔΟΤ), χωρίς μάλιστα αντιρρήσεις από πλευράς του ελληνικού κράτους, που είχε αμελήσει να προβάλλει ενστάσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Έτσι κυκλοφορούσαν όλα τα οχήματα της τότε πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας εκτός της χώρας τους με πινακίδες αυτοκόλλητο σηματάκι ΜΚ, ενώ οι ελληνικές Αρχές είχαν το δικαίωμα να επικολλούν σε αυτά -βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995- την ένδειξη FYROM, όταν εισέρχονταν στην επικράτειά μας. Ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είχε προχωρήσει σε διάβημα κατά των ελληνικών Αρχών, διαμαρτυρόμενο για τα συγκεκριμένα αυτοκόλλητα. 

Στη συμφωνία των Πρεσπών υπάρχει ειδική διάταξη για τις πινακίδες αυτοκινήτων της Βόρειας Μακεδονίας πλέον, στην οποία προβλέπονται ως νέοι κωδικοί σήμανσης για τα οχήματα της χώρας το ΝΜ και το ΝΜΚ. Βεβαίως, οι πινακίδες με τις νέες σημάνσεις θα αρχίσουν να μπαίνουν στα οχήματα, που θα ταξινομούνται ή θα μεταβιβάζονται από εδώ και εμπρός στη Βόρεια Μακεδονία και θα μείνουν ως έχουν στα παλαιότερα, που δεν είναι υποχρεωμένα να τις αλλάξουν. Αν θελήσουν ωστόσο να κυκλοφορήσουν τα τελευταία στο εξωτερικό, θα διατηρήσουν μεν τις παλαιές πινακίδες τους, ωστόσο είναι και αυτά υποχρεωμένα να αντικαταστήσουν τα αυτοκόλλητα ΜΚ με τα νέα ΝΜ ή ΝΜΚ.