Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ

Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ

Τέλος στα τέλη κυκλοφορίας δίνει η κυβέρνηση, για όσους έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες κάτω των δεκαοκτώ ετών. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες, Τετάρτη 11/7, οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητά τους. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των συλλόγων με αναπηρίες και μετά από μεγάλες πιέσεις που άσκησαν τον τελευταίο καιρό η ΕΣΑμεΑ και η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, εκδόθηκε η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α΄), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών». 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ «το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, του αρ. 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύει, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους».

Πηγή: reader.gr