Σημαντικό όφελος και δώρο από τη Seat

Σημαντικό όφελος και δώρο από τη Seat

Όλα τα μοντέλα Seat μπορούν να αποκτηθούν με το νέο συμφέρον χρηματοδοτικό πρόγραμμα Advance και δώρο μια ετήσια ασφαλιστική κάλυψη. 

Σημαντικό όφελος και δώρο από τη Seat

Η Seat Τεχνοκάρ δημιούργησε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αφορά σε για τα επιβατικά μοντέλα της και εξασφαλίζει σημαντικό όφελος σε κάθε αγοραστή.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Seat Advance» εξασφαλίζει το πλεονέκτημα του χαμηλού, επιδοτούμενου επιτοκίου, σε συνδυασμό με δωρεάν ασφάλιση του αυτοκινήτου για τον πρώτο χρόνο.

 Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος έχουν ως εξής :

-           Ονομαστικό επιτόκιο 5,9% (πλέον εισφοράς 0,6%)

-           Ελάχιστη προκαταβολή 30%

-           Διάρκεια χρηματοδότησης έως 72 μήνες

-           Προστασία αποπληρωμής αανείου

-           Δωρεάν ετήσια ασφάλιση αυτοκινήτου

Η δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για τον πρώτο χρόνο παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία Allianz, ονομάζεται Auto Protection και περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο καλύψεων που αναφέρονται στη συνέχεια:

·         Αστική Ευθύνη

·         Αστική Ευθύνη εντός Πορθμείου

·         Αστική Ευθύνη Ρυμουλκούμενου

·         Ιατρική Υποστήριξη

·         All Help

·         Προστασία αποπληρωμής από ατύχημα οδηγού

·         Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

·         Πυρός από στάσεις και απεργίες

·         Ολική κλοπή

·         Εγγύηση αξίας

·         Αυτοκίνητο αντικατάστασης (κλοπή)

Best of internet