Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας «με το μήνα»

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας «με το μήνα»

Δεν συμφέρει οικονομικά, αλλά αν κάποιος το επιθυμεί θα μπορεί να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του έστω και για ένα μήνα, πληρώνοντας μέρος των ετήσιων τελών.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας «με το μήνα»

Αν έχετε ένα αυτοκίνητο σε ακινησία, έχοντας καταθέσεις τις πινακίδες του, θα μπορείτε να κάνετε επιλεκτική άρση από έναν έως όσους μήνες επιθυμείτε, πληρώνοντας μια αντιστοιχία των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η σχετική ρύθμιση που υπογράφηκε και προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπει τα εξής:

1.      Για άρση ακινησίας διαστήματος ενός μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας του οχήματος.

2.      Για άρση ακινησίας διαστήματος τριών μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας του οχήματος. Εδώ, δηλαδή, έχουμε ένα μικρό… σκόντο.

3.      Για άρση ακινησίας πέραν των τριών μηνών και όσων απομένουν έως το τέλος του 2016, καταβάλλονται τα δωδέκατα των αντίστοιχων μηνών κυκλοφορίας, συν 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο κάθε κάτοχος έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του μέτρου μόνο μια φορά μέσα στο 2016, δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τις πινακίδες τον Ιούνιο, να τις καταθέσει ξανά τον Αύγουστο και να τις ζητήσει εκ νέου το Σεπτέμβριο, βάσει αυτών των διατάξεων.

Για να γίνει πιο κατανοητό το σύστημα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο που επιβαρύνεται με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 600€. Στην περίπτωση 1, που αιτηθούμε άρση ακινησίας για ένα μήνα, θα πληρώσουμε τα 2/12 του ποσού, δηλαδή 100€.

Στην περίπτωση 2, που αιτηθούμε άρση ακινησίας 3 μηνών, θα πληρώσουμε 4/12, δηλαδή 200€. Σε αυτή την περίπτωση ο μήνας μας κοστίζει το δαιμονικό μεν, αλλά πολύ χαμηλότερο ποσό των 66,666€.

Αν ζητήσουμε άρση από Ιούνιο μέχρι Δεκέμβριο, θα πληρώσουμε 7/12 + 2/12, δηλαδή 9/12 που αντιστοιχούν σε 450€. Αν το διαιρέσουμε αυτό το ποσό δια των μηνών που θα κυκλοφορούμε, ο μήνας μας κοστίζει 56,25€

Προσοχή όμως: Αν δεν επιστρέψετε τις πινακίδες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που λήγει το διάστημα για το οποίο έχετε πληρώσει, τότε θα σας επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή, στην περίπτωση του παραδείγματός μας, 600+600 = 1.200€

Best of internet