Παράταση μέχρι τέλη Μαΐου για την απόσυρση

Παράταση μέχρι τέλη Μαΐου για την απόσυρση

Παράταση μέχρι τέλη Μαΐου για την απόσυρση

Μια μικρή «ανάσα» αποφάσισε να δώσει το υπουργείο οικονομικών στην αγορά του αυτοκινήτου αφού το μέτρο της απόσυρσης θα ισχύει για λίγο ακόμη καιρό, με μειωμένο όφελος ωστόσο από 60 έως 1.400€. 

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί η παράταση του μέτρου της απόσυρσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακόμη και συγκεκριμένα, μέχρι το Μάιο. Το υπουργείο οικονομικών προβλέπει νέα ποσοστά απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, από τα καινούργια επιβατικά ΙΧ. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα κατατεθεί στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή προς ψήφιση.

Αναλυτικά: 

  • Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιου επιβατικού έως 2.000 κ.εκ. και φορολογητέας αξίας έως 20.000€, για αντικατάσταση αυτοκινήτου του οποίου η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι και τις 31/12/2001. 
  • Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καινούργιου φορτηγού μεικτού βάρους έως 3,5 τόνων, για αντικατάσταση παλαιού οχήματος του οποίου η άδεια έχει εκδοθεί μέχρι και τις 31/12/2001.
  • Απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου με ημερομηνία πρώτης άδειας μέχρι και τις 31/12/2001, για το οποίο δεν υπάρχουν οφειλές στα τέλη κυκλοφορίας. Προθεσμία έως τις 20/5/2016.
  • Ως νέα προθεσμία ορίζεται η 31η Μαΐου 2016 για τη βεβαίωση και καταβολή του τέλους ταξινόμησης καινούργιου αυτοκινήτου, το οποίο επρόκειτο να παραληφθεί με μερική απαλλαγή. 
  • Επιστρέφεται η διαφορά σε όσα αυτοκίνητα έχουν παραληφθεί από εμπόρους και επίσημους διανομείς και έχουν καταβάλλει ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης, από την αρχή του έτους. Προϋπόθεση είναι να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και να ταξινομούνται για την αντικατάσταση παλαιού αυτοκινήτου. 
  • Επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά που παρελήφθησαν από την αρχή του έτους έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων, τα οποία εξυπηρετούσαν εκθεσιακούς σκοπούς. Για αυτά προβλέπεται εξάμηνη αναστολή είσπραξης του βεβαιωθέντος τέλους ταξινόμησης, αν αυτό καταβληθεί έως τις 31/5/2016. 

 

Σύμφωνα με την διάταξη, το όφελος της απόσυρσης θα διαμορφωθεί ως εξής: 

  • 240€ (από 300€) για την αγορά αυτοκινήτου έως 900 κ.εκ. και φορολογητέας αξίας έως 6.000€ 
  • 1.320€ (από 1.430€) για την αγορά αυτοκινήτου από 1.401 έως 1.600 κ.εκ. και φορολογητέας αξίας έως 11.000€ 
  • 1.470€ (από 2.100€) για την αγορά αυτοκινήτου από 1.601 έως 1.800 κ.εκ. και φορολογητέας αξίας έως 14.000€ 
  • 1.400€ (από 2.800€) για την αγορά αυτοκινήτου από 1.801 έως 2.000 κ.εκ. και φορολογητέας αξίας έως 14.000€. 

Best of internet