Γιατί συμφέρει η αγορά ενός Audi

Γιατί συμφέρει η αγορά ενός Audi

Με ένα πρωτοποριακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και με το όφελος της απόσυρσης διευκολύνει η ελληνική αντιπροσωπεία τους ιδιώτες να αποκτήσουν ένα καινούριο Audi.

Γιατί συμφέρει η αγορά ενός Audi

Με το πρόγραμμα Audi 4You, η ελληνική αντιπροσωπεία της Kosmocar δίνει την δυνατότητα προσαρμογής της χρηματοδότησης στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιώτες, προσφέρει ανταγωνιστικότατο επιτόκιο, διακρίνεται για την ευελιξία του και έχει ως βάση του το μοντέλο του Personal Leasing. Η μηνιαία δόση για τα εμπορικότερα μοντέλα της εταιρείας, δηλαδή τα A1, A3 και A4 διαμορφώνεται στα 193,5€, 279,1€ και 336,6€ αντίστοιχα, για διάρκεια δανείου 48 μηνών και με υπολογισμένα τα έξοδα ασφάλισης του αυτοκινήτου. 
 
Μερικά από τα πλεονεκτήματα χρήσης αυτού του προγράμματος είναι το χαμηλό ονομαστικό επιτόκιο (5,9%), η μικρή μηνιαία δόση, το σταθερό ασφάλιστρο που περιλαμβάνεται στη δόση και δεν επηρεάζεται από τυχόν αυξήσεις, η διασφάλιση ελάχιστης αξίας επαναγοράς του αυτοκινήτου από την Kosmocar και η μεγάλη ευελιξία για την αποπληρωμή της τελευταίας δόσης. Όταν δηλαδή φτάσει η ώρα της τελευταίας (48ης), μεγάλης δόσης, ο πελάτης έχει τις εξής επιλογές: να αποπληρώσει την τελευταία δόση, να τη χρηματοδοτήσει εκ νέου με όρους καινούργιου αυτοκινήτου ή να επιστρέψει το αυτοκίνητο με εγγυημένη επαναγορά του από την Kosmocar. Το πρόγραμμα προσφέρεται αποκλειστικά μέσω της Audi Financial Services και επιπλέον, η Audi προσφέρει το όφελος της απόσυρσης σε όλα τα μοντέλα της μέχρι και το τέλος Μαρτίου.

Best of internet