Συνεργασία Nissan με HP και Siemens

Συνεργασία Nissan με HP και Siemens

Συνεργασία Nissan με HP και Siemens

Η Nissan, η Hewlett Packard και η Siemens έχουν αναπτύξει από κοινού μια νέας γενιάς υποδομή  σχεδιασμού οχημάτων.

 Η συγκεκριμένη υποδομή με την ονομασία Virtual Desktop Infrastructure (VDI),  προσφέρει στη Nissan μεγαλύτερη ευελιξία στη παγκόσμια διαχείριση του σχεδιασμού οχημάτων, ενώ η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ήδη από τη Nissan, τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στην Ευρώπη.

Το σύστημα VDI πραγματοποιεί επεξεργασία προηγμένων γραφικών που βασίζονται στην τεχνολογία desktop virtualization. Αυτό επιτρέπει στους μηχανικούς της Nissan να έχουν πρόσβαση σε ένα  εικονικό 3D CAD περιβάλλον εργασίας και να το  ελέγχουν από το γραφείο τους. Με την τεχνολογία αυτή, η Nissan είναι σε θέση να αποθηκεύσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα στους διακομιστές της, όπου οι σχετικές ομάδες  εργασίας που διαθέτει ανά την υφήλιο, μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.  Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται αφενός η παραγωγικότητα και αφετέρου η χρηστικότητα των διαθέσιμων πληροφοριών, καθώς και η απόδοση ως προς τη διαχείριση του κόστους, αλλά και του κινδύνου.

Αυτή η νέα πλατφόρμα είναι πλήρως επεκτάσιμη, αποτελώντας την επόμενη γενιά στις εφαρμογές σχεδιασμού αυτοκινήτων. Η Nissan θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υποδομ, αρχικά στο Τεχνικό Κέντρο της Βόρειας Αμερικής, καθώς και στο αντίστοιχο της Ευρώπης. Επιπλέον, η Nissan σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της πλατφόρμας στο μέλλον, δεδομένου ότι παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να υιοθετηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Best of internet