Μαζικές καταθέσεις πινακίδων

Μαζικές καταθέσεις πινακίδων

Στο ίδιο έργο θεατές και εφέτος με χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους λόγω της οικονομικής αδυναμίας τους.

Μαζικές καταθέσεις πινακίδων

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται σχεδόν σε όλες τις εφορίες της χώρας από χιλιάδες κατόχους αυτοκινήτων, που σπεύδουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί το 2015 στις εφορίες περίπου 650.000 πινακίδες αυτοκινήτων, κυρίως επειδή οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά αυτοκίνητα άνω των 2000 κ.εκ., για τα οποία ξεκινάει το κόστος των τελών κυκλοφορίας από τα 600 ευρώ και πάνω.

Το δικαίωμα κατάθεσης των πινακίδων για εφέτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, εκτός αν δοθεί παράταση για την πληρωμή των τελών, οπότε αυτομάτως παρατείνεται και η προθεσμία για τις πινακίδες.

Οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας παραμένουν στις εφορίες για ένα χρόνο από την ημέρα της κατάθεσης. Μετά καταστρέφονται και για να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους, θα πρέπει να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και ένα παράβολο για την κατασκευή νέων πινακίδων.

Best of internet