Πραγματική κατανάλωση θα δίνει η Opel

Πραγματική κατανάλωση θα δίνει η Opel

Πραγματική κατανάλωση θα δίνει η Opel

Από τα μέσα του 2016 η Opel θα ανακοινώνει τιμές κατανάλωσης και ρύπων που θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. 

Η μέτρηση της κατανάλωσης και των ρύπων των αυτοκινήτων γίνεται σήμερα βάσει του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (New European Driving Cycle), ο οποίος πραγματοποιείται σε εργαστηριακές συνθήκες και απέχει αισθητά από τις αντίστοιχες τιμές που επιτυγχάνει ένα αυτοκίνητο σε πραγματικές συνθήκες κίνησης στο δημόσιο δρόμο. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν τόσο οι κατασκευαστές όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφάσισε να αντικαταστήσει από το 2017 τον συγκεκριμένο κύκλο μετρήσεων (NEDC) με την «Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Μέτρησης Ελαφρών Οχημάτων ή «Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure» (WLTP).

Η διαδικασία αυτή προβλέπει πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες μετρήσεων που θα προσομοιώνουν την κίνηση στο δημόσιο δρόμο και θα μπορούν να επαληθευτούν σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Θα είναι μεν εργαστηριακή αλλά θα λαμβάνει υπόψη της πολλές περισσότερες παραμέτρους, που επιφέρουν την αύξηση της κατανάλωσης και των ρύπων. Αυτή τη μέθοδο μέτρησης που θα υιοθετηθεί από το 2017, η Opel θα χρησιμοποιεί για τη μέτρηση των ρύπων και της κατανάλωσης των μοντέλων της από το καλοκαίρι του 2016. Έτσι θα ανακοινώνει τόσο τα στοιχεία που αφορούν τη σημερινή ευρωπαϊκή οδηγία μέτρησης ρύπων (NEDC), όσο και την πολύ αυστηρότερη μελλοντική WLTP.

Αυτό ανακοινώθηκε από τη γερμανική εταιρεία στο πλαίσιο της διαφάνειας των στοιχείων που απαιτούν σήμερα οι καταναλωτές και της δέσμευσής της για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης και των ρύπων των μοντέλων της. Μάλιστα η Opel δήλωσε πως ήδη οι μηχανικοί της εξελίσσουν τεχνολογίες μείωσης των οξειδίων του αζώτου (NOx) των diesel κινητήρων της, ώστε να καλύπτουν μέχρι το τέλος του 2016 τα μελλοντικά πρότυπα ρύπων που θα ισχύσουν μετά το 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι ακόμα μια ευρωπαϊκή εταιρεία, ο γαλλικός όμιλος PSA (Peugeot – Citroen), είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα πως μέσα στο 2016 ξεκινά τις μετρήσεις και την ανακοίνωση των τιμών κατανάλωσης και ρύπων των μοντέλων των δύο εταιρειών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, μέσω ιδιωτικών εταιρειών μέτρησης και πιστοποίησης. 

Best of internet