Θα επανορθώσει ο Συναδινός με αναπροσαρμογές

Θα επανορθώσει ο Συναδινός με αναπροσαρμογές

Μπέρδεμα δημιουργήθηκε με τις πιστώσεις των προϋπολογισμών του 2016, αφού υπηρεσιακός υπάλληλος τις ανέρτησε στη Διαύγεια, χωρίς προηγουμένως να πάρουν έγκριση από τον αμόρδιο γ. γ. Αθλητισμού, Ιούλιο Συναδινό. 

Θα επανορθώσει ο Συναδινός με αναπροσαρμογές

Έτσι, ο τελευταίος σημείωνει ότι  το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2016, θα προβεί σε αναπροσαρμογές, όπως ορίζει ο νόμος.

Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλιου Συναδινού, σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων του 2016: 

«Το σχέδιο κατανομής των πιστώσεων για τους τομείς του Αθλητισμού (στάδια, αθλητικοί φορείς, προγράμματα ΟΤΑ) για το 2016, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 8-12-2015, συντάχθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ερήμην της Αθλητικής Ηγεσίας και των υπηρεσιών του Αθλητισμού, κάτω από ασφυκτική χρονική πίεση. 
Ως εκ τούτου, η ορθή κατανομή που θα εκφράζει τις κατευθύνσεις της αθλητικής πολιτικής, θα αναμορφωθεί και θα αναρτηθεί εκ νέου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2016, όπως επιτρέπει ο νόμος.

Best of internet