Το άρθρο που οδήγησε στην αφαίρεση βαθμών στην ΑΕΚ

Το άρθρο που οδήγησε στην αφαίρεση βαθμών στην ΑΕΚ

Το άρθρο που οδήγησε στην αφαίρεση βαθμών στην ΑΕΚ

Tο άρθρο 15, παράγραφος 4β. του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ ήταν εκείνο που οδήγησε το Πειθαρχικό Όργανο της Super League στην αφαίρεση τριών βαθμών από την ΑΕΚ μετά τα επεισόδια στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε αρχικά το τι σκεπτικό έβγαλε πιο κάτω το Πρωτοβάθμιο της Λίγκας:
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ
 
Απόσπασμα
Αρ. Απόφ. 165/12-10-2018
ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ , 15 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική
ποινή των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 141/21-9-2018
τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α΄, β΄ και ε΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) την χρηματική ποινή των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 3η πράξη, (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) την χρηματική ποινή των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, την ποινή της διεξαγωγής δύο (2) αγώνων χωρίς θεατές, καθώς και την ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, για την τέταρτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ)
 
Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα (73.250,00) ευρώ.
 
 (αγώνας της 7-10-2018 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 
 
Ο Αθλητικός Δικαστής   Ο Γραμματέας
 Χριστόφορος Μάρκου  Στυλιανός Βασιλειάδης
 Πρωτοδίκης
Κοινοποίηση:
- SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ
- ΕΠΟ
 
Που βασίστηκε λοιπόν η αφαίρεση βαθμών; Πολύ απλά στο άρθρο 15, παράγραφος 4β. του Πειθαρχικού Κώδικα το οποίο προβλέπει πρόστιμο 50.000 - 250.000 ευρώ και τιμωρία έδρας από δύο έως τέσσερις αγωνιστικές εφόσον έχουν σημειωθεί σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας και επιπρόσθετα με αφαίρεση τριών βαθμών εφόσον έχουν σημειωθεί βιαιοπραγίες. Πιο αναλυτικά:
 
4. Είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Επεισόδια στον εν γένει χώρο του γηπέδου
 
Η είσοδος οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, όπως και η δημιουργία επεισοδίων στα αποδυτήρια στις κερκίδες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
 
β) Εάν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου κατά τα ανωτέρω, συνδέονται με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας, χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων ευρώ 27 (50.000) έως διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000) και ποινή
διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές, και εφόσον συνδέεται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων επιβάλλεται επιπρόσθετα ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών.
 

Best of internet