Συζητήθηκε η μεταφορά του Σταθμού Απορριμάτων ελέω «Αγιάς Σοφιάς»

Συζητήθηκε η μεταφορά του Σταθμού Απορριμάτων ελέω «Αγιάς Σοφιάς»

Συζητήθηκε η μεταφορά του Σταθμού Απορριμάτων ελέω «Αγιάς Σοφιάς»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, συζήτησε το θέμα της μεταφοράς και στέγασης του Σταθμού Απορριμάτων εκτός άλσους, ελέω και της αναμενόμενης ανέγερσης του νέου γηπέδου της ΑΕΚ.

Το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο ΠΠΙΕΔ και η εισήγηση του θέματος από τη διοίκηση του Άρη Βασιλόπουλου, είναι η παρακάτω:  

Θέμα: «Στέγαση μονάδας συλλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (Μεγάλο Πράσινο Σημείο) και σταθμού μεταφόρτωσης Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.»

Όπως είναι γνωστό, ο Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων μας, λειτουργεί σήμερα σε μη αδειοδοτημένο χώρο, μέσα στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια δικαστικές παραπομπές του Δήμου μας από την Δ/νση Δασών, έχουν επιβληθεί βαρύτατα πρόστιμα και εκκρεμμοδικούν προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών, η εκδίκαση των οποίων μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, έχει προσδιοριστεί οριστικά για τον Απρίλιο του 2017.  Για τον λόγο αυτό και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές είχαν αναζητήσει χώρο μεταστέγασης. Με την υπ.αρ.59/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε «Α. Εγκρίνει λόγω ανυπαρξίας κατάλληλου ιδιόκτητου δημοτικού ακινήτου και μετά τα υπ΄αριθ. πρωτ. 3378/28-2-2014 και 11070/21-9-11 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την δημοσίευση εκ μέρους του Δήμου, κατόπιν  καθορισμού των σχετικών προδιαγραφών από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία αυτού, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου μεταστέγασης των Διευθύνσεων α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και  β) Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, από τον χώρο που βρίσκονται σήμερα (Άλσος Ν. Φιλ/φειας) σε άλλο χώρο, είτε εντός της πόλης είτε εκτός αυτής και μέχρι απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων από τα διοικητικά της όρια, Β. Συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στο Δήμο στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές της 18ης/25ης Μαΐου 2014 για την επεξεργασία των προτάσεων που θα υποβληθούν για την μεταστέγαση των Διευθύνσεων α) Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού και  β) Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου από το χώρο που βρίσκονται σήμερα (Άλσος Ν. Φιλ/φειας) σε άλλο χώρο.

Επιπλέον ο συγκεκριμένος χώρος είναι τμήμα έκτασης που ρυμοτομείται προκειμένου σύμφωνα με τον Ν. 4277/2014 να υποστηρίξει την ανέγερση γηπέδου. Το γήπεδο βρίσκεται πλέον στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, έχουμε την ευθύνη  να προχωρήσουμε στην ορθολογική ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων που αφορά την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και την τελική διάθεση.  Προκειμένου να αιτηθούμε χρηματοδότηση σε τρέχουσα πρόσκληση του ΕΣΠΑ, πρέπει να προγραμματίσουμε την απόκτηση χώρου αφενός για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων της Δ/νσης καθαριότητας και αφετέρου για την δημιουργία ενός μεγάλου Πράσινου Σημείου δηλαδή ενός χώρου που θα υποδέχεται υλικά προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, κλαδέματα και λοιπά πράσινα προς κομποστοποίηση. Ένας χώρος που θα μπορεί να λειτουργεί και επιδεικτικά για την προώθηση της ιδέας της φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης και της ανακύκλωσης για τα σχολεία και για όλους τους πολίτες.

Από την αρχή της θητείας μας, αναζητήσαμε ένα τέτοιο χώρο, εντός των ορίων του Δήμου μας. Με τη βοήθεια και της τεχνικής υπηρεσίας, καταλήξαμε ότι σε ένα χώρο, στον οποίο είχαν καταλήξει και προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και επιτροπές που είχαν συγκροτηθεί για τη μεταστέγαση του Σταθμού Μεταφόρτωσης και των λοιπών εγκαταστάσεων της καθαριότητας, τόσο το 2008 όσο και το 2014. Είναι ένας χώρος με ημιτελές βιομηχανικό κτίσμα, που βρίσκεται  στο 10ο χλμ της Ε.Ο., επί της παράπλευρης οδού της Εθνικής, σε απόσταση από κατοικίες. Πρόκειται για την πολύ περιορισμένη εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου μας στην οποία επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης. Ο χώρος αυτός μπορεί να μετατραπεί σε κλειστό σταθμό μεταφόρτωσης (εντός κτιρίου) και κλειστό μεγάλο πράσινο σημείο, με φίλτρα καθαρισμού και απόσμησης, προκειμένου να μην υπάρξει ούτε η ελάχιστη όχληση στην περιοχή. Για τον ίδιο λόγο ο χώρος θα δεντροφυτευτεί περιμετρικά με υψηλή και πυκνή φύτευση ενώ τα απορριμματοφόρα από και προς το χώρο, θα διέρχονται αποκλειστικά από την οδό Αναγεννήσεως και την Εθνική. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την καταλληλότητα του χώρου αναφέρονται σε σχετική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας που επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.

Η πρότασή μας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

1. Το δημοτικό μας συμβούλιο να αποφασίσει την απόκτηση του εν λόγω ακίνητο προκειμένου να το μετατρέψει σε μεγάλο κλειστό Πράσινο Σημείο για την συλλογή και την ανάκτηση υλικών, με χώρο στάθμευσης, γραφεία και κλειστό  Σταθμό Μεταφόρτωσης. Η απόκτηση του χώρου θα μας επιτρέψει να αιτηθούμε χρηματοδότηση της μετατροπής, της αποπεράτωσης και του εξοπλισμού του, καθώς και μέρους της αγοράς του ακινήτου από το ΕΣΠΑ.

2. Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας προτείνουμε το ακίνητο να αποκτηθεί με απαλλοτρίωση.

3. Επειδή ο Δήμος δεν έχει ίδιους πόρους, το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση του ακινήτου (θα εξαιρεθεί η τυχόν επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ), προτείνουμε να διεκδικηθεί ως δημόσια χρηματοδότηση με οποιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να τονίσουμε ότι με ευθύνη της Πολιτείας ο Δήμος στερείται τμήμα του Άλσους που αποτελεί δημοτική περιουσία αφού το κατέχει κατά κυριότητα καθώς και των εγκαταστάσεων του, που επίσης αποτελούν δημοτική περιουσία.

4. Να αναθέσουμε σε ορκωτό εκτιμητή, την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουμε στην διαδικασία απαλλοτρίωσης και να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση.

Best of internet