Οριστικά στις 26/10 οι εκλογές της ΕΠΟ

Οριστικά στις 26/10 οι εκλογές της ΕΠΟ

Οριστικά στις 26/10 οι εκλογές της ΕΠΟ

Δεν έγινε δεκτή η προσφυγή των έξι Ενώσεων για νέα αναβολή των εκλογών της ΕΠΟ, το οποίο σημαίνει πως θα γίνουν κανονικά στις 26 Οκτωβρίου στα Χανιά.

Δεν είχε αίσιο τέλος για τις έξι Ενώσεις της πλευράς Γραμμένου η προσφυγή τους προς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου πάμε για εκλογές στις 26 Οκτωβρίου. Οι ίδιες Ενώσεις πάντως είχαν την πρόθεση να προσφύγουν ξανά στο Διαιτητικό για ορισμό διοικούσας επιτροπής στην ΕΠΟ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ κατά την συνεδρίασή του στις 27-9-2016 έλαβε την παρακάτω απόφαση:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155/27-9-2016
 
Υπόθεση: Προσφυγή-αίτηση των: 1.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 3.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 4.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 5.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ, 6.ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Κατά 1) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, 2) Των από 12/9/2016  αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τις οποίες: α. Εγκρίθηκε ο Κώδικας Αρχαιρεσιών της ΕΠΟ, β. Συνεκλήθη η Γενική Συνέλευση των Ενώσεων-μελών της ΕΠΟ για την εκλογή της Εκλογικής της Επιτροπής του άρθρου 58 του Καταστατικού για τις 14 Οκτωβρίου και γ. Συνεκλήθη η Ειδική Εκλογική Συνέλευση των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ για την εκλογή Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε. της ΕΠΟ και Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, 3) Της από 12/9/2016 με αριθμό πρωτ. 27317/2016 πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που απεστάλη προς τις Ενώσεις-Μέλη της Ε.Π.Ο., καθώς και του από 13/9/2016 με αριθμ. πρωτ. 27504/2016 ενημερωτικού σημειώματος προς όλες τις Ενώσεις-Μέλη της Ε.Π.Ο., 4) Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή απόφασης της Ε.Π.Ο. που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις και αποφάσεις της.
 
Απόφαση: Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων δυο (2) μελών την με αριθμό 28189/19-9-2016 προσφυγή των δευτεροβάθμιων Ποδοσφαιρικών Σωματείων-μελών της καθ’ ης Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), με την οποία ζητούσαν να κηρυχθούν άκυρες οι από 12.09.2016 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, με τις οποίες: α) εγκρίθηκε ο Κώδικας Αρχαιρεσιών της ΕΠΟ β) συνεκλήθη για τις 14.10.2016 Γενική Συνέλευση της καθ’ ης, για την εκλογή Εκλογικής Επιτροπής του άρθρου 58 του Καταστατικού της καθ’ ης, γ) συνεκλήθη για τις 26.10.2016 Γενική Εκλογική Συνέλευση για την εκλογή Προέδρου και μελών τακτικών και αναπληρωματικών της Εκτελεστικής Επιτροπής της καθ’ ης , ως και Προέδρου Αναπληρωτή Προέδρου, τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της καθ’ ης, ως και να ακυρωθούν α) η από 12.09.2016 πρόσκληση προς τις Ενώσεις – μέλη της καθ’ ης για τη Γενική Συνέλευση της 12.10.2016 και β) το από 13.09.2016 ενημερωτικό σημείωμα προς όλες τις Ενώσεις-μέλη της καθ’ ης.
 
Οι τέσσερις λόγοι που οι έξι Ενώσεις ζήτησαν την ακύρωση και των δύο Γενικών Συνελεύσεων που προκήρυξε η ΕΠΟ:
 
1. Επειδή η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν είχε νόμιμη σύνθεση όταν ελήφθη η απόφαση να προκηρύξει Γ.Σ. στις 14/10 από την οποία θα εκλεγεί η εκλογική επιτροπή και εκλογική Γ.Σ. για την Τετάρτη 26/10 στη Γεωργιούπολη Χανίων. Δεν υπήρξε νόμιμη σύνθεση διότι δεν αντικαταστάθηκαν - ως μέλη - ο πρώην πρόεδρος Γιώργος Γκιρτζίκης και ο εκπρόσωπος της Super League Θ. Παπαδόπουλος, που έχουν παραιτηθεί.
 
2. Επειδή έπρεπε πρώτα να γίνει Γ.Σ. για να προκύψει εκλογική επιτροπή και στη συνέχεια να προκηρυχθεί Γ.Σ. για τις εκλογές.
 
3. Επειδή την επόμενη ημέρα της Γ.Σ. για την εκλογική επιτροπή που θα γίνει στις 14/10 σε ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης, μέχρι την υποβολή των υποψηφιοτήτων θα υπάρχει μόνο μία μέρα περιθώριο καθώς στις 16/10 λήγει η σχετική προθεσμία. Ο κανονισμός προβλέπει υποβολή υποψηφιοτήτων δέκα ημέρες πριν τις εκλογές.
 
4. Επεισή ο κώδικας αρχαιρεσιών ψηφίστηκε από Ε.Ε. που δεν έχει νόμιμη σύνθεση αφού συμμετείχε σε αυτήν ο κ. Γκιρτζίκης, που είχε ήδη εκπέσει, και επιδή συρρικνώνει τις εξουσίες της εκλογικής επιτροπής. Ζητείται να μην ισχύσει ο κώδικας αρχαιρεσιών και οι εκλογές να γίνουν με βάση το καταστατικό της ΕΠΟ και ό,τι προβλέπεται στη νομοθεσία.
 
Ακόμα στην σελίδα 19 της προσφυγής γίνεται και αναφορά στον τόπο τέλεσης των Εκλογών (Χανιά) και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι όρισαν ως έδρα της εκλογικής Συνέλευσης και πάλι έναν τόπο με ιδιαίτερη φόρτιση για να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες με ενδεχόμενο να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Best of internet