Πήρε και επίσημα πιστοποιητικό συμμετοχής η Βέροια

Πήρε και επίσημα πιστοποιητικό συμμετοχής η Βέροια

Πήρε και επίσημα πιστοποιητικό συμμετοχής η Βέροια

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορήγησε όπως αναμενόταν πιστοποιητικό συμμετοχής στη Βέροια και της επέβαλλε πρόστιμο.

Οριστικά στη Super League η Βέροια μετά την σχετική απόφαση της ΕΕΑ. Η Επιτροπή επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
 
1. Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του ν.2725/99 στις:
   ΠΑΕ
   ΚΑΕ
      
   ΑΝΑΒΟΛΗ για την επόμενη συνεδρίαση στις 29.09.16.
 
2.  Αίτηση χορήγησης άδειας 69Α  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ (Παπαδόπουλος Κων/νος  93,53%) και  κλήση σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.6 του ν.2725/99.   
 
α) Ανάκληση της από 08.09.16 απόφασης της Ε.Ε.Α. περί μη χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3.
β) Επιβολή προστίμου ύψους 15.000€.
γ) Χορήγηση της άδειας του άρθρου 69Α στον Παπαδόπουλο Κων/νο για την απόκτηση ποσοστού 93,53% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ.
 
3. Άδεια σύστασης ΤΑΑ Α.Π.Σ. ΚΥΖΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ.
   ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
 
4. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
   Άδειες 69Α
(α) ΠΑΕ ΑΡΗΣ
    Καρυπίδου Ειρήνη 89,897%
    ΑΝΑΒΟΛΗ για την επόμενη συνεδρίαση.
 
(β) ΚΑΕ ΚΑΒΑΛΑ
    Παππάς Ευάγγελος 25%       
    ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

Best of internet