Η απάντηση Στράτου στην ΕΠΟ για τον «Επιδιαιτητή»

Η απάντηση Στράτου στην ΕΠΟ για τον «Επιδιαιτητή»

Η απάντηση Στράτου στην ΕΠΟ για τον «Επιδιαιτητή»

Με επιστολή προς τον ομόλογό του στην ΕΠΟ, Γιώργο Γκιρτζίκη, ο Γιώργος Στράτος ξεκαθάρισε πως τον «Επιδιαιτητή» τον προτείνουν οι Σαραϊδάρης, Γκούσης και όχι το Δ.Σ της SuperLeague.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου της SuperLeague, Γιώργου Στράτου...

Κύριε Πρόεδρε,
Εις απάντηση της υπ' αρ. πρωτ. 22898 από 12/8/2016 επιστολής σας, επιτρέψτε μου να αναφέρω τα ακόλουθα:

Α) Όπως γνωρίζετε η αρμοδιότητα για τον ορισμό «Επιδιαιτητή» συμφώνως με το «ισπανικό μοντέλο» που εφαρμόζεται, ανήκει στα δύο (2) πρόσωπα που έχουν υποδειχθεί αντιστοίχως από τα θεσμικά όργανα (ΕΠΟ, Super League) και όχι στα Διοικητικά Συμβούλια των οργάνων αυτών.

Β) Καθίσταται συνεπώς αυτονόητο, ότι αντιστοίχως με τον κ. Γκρούτση, και ο κ. Σαραϊδάρης κατά την επιλογή του για τη θέση του εκπροσώπου της Super League στην Επιτροπή αυτή με απόφαση του Δ.Σ. μας έλαβε και «έχει τη σχετική εξουσιοδότηση για να ενεργήσει και να αποφασίσει για το θέμα όπως κρίνει ο ίδιος καλύτερα».

Συνεπώς, κατά την άποψή μας, κανένα ζήτημα δεν έχει προκύψει και η συνεργασία και οι εργασίες αρμοδιότητας των δύο ανωτέρω κύριων μπορούν να ξεκινήσουν όποτε εσείς κρίνετε.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Κ. Στράτος
Πρόεδρος
Super League ΕΛΛΑΔΑ

 

Best of internet