FIFA και UEFA ζητούν ραντεβού με Κοντονή για αλλαγή Νόμων!

FIFA και UEFA ζητούν ραντεβού με Κοντονή για αλλαγή Νόμων!

FIFA και UEFA ζητούν ραντεβού με Κοντονή για αλλαγή Νόμων!

Οι FIFA και UEFA θέλουν από Κοντονή ραντεβού στις 29 Αυγούστου, ζητώντας του να αλλάξουν τέσσερα άρθρα των δυο Νόμων του (4326/2015, 4373/2016) που παρεμβαίνουν στο αυτοδιοίκητο!

Συγκεκριμένα το περιεχόμενο επιστολής των FIFA / UEFA με αποδέκτη τον Σταύρο Κοντονή που διαβιβάστηκε σε ΕΠΟ και Ενώσεις - και φαίνεται πως έχει σταλεί από τις 27 Ιουλίου αλλά η διαβίβαση σε Γκιρτζίκη και ΕΠΟ έχει ημερομηνία 10 Αυγούστου - αναφέρει τα εξής:
 
Κοινός σχολιασμός FIFA-UEFA για τους Νόμους 4326/2015 και 4373/2016
 
Αξιότιμε κε Κοντονή, 
 
Σε συνέχεια της συνημμένης επιστολής της FIFA της 13 Απριλίου 2016, σας αποστέλλουμε τον κοινό σχολιασμό και τις προτάσεις των FIFA-UEFA για τους δυο Νόμους 4326/2015 και 4373/2016 (όπως μεταφράστηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και γνωστοποιήθηκαν στην FIFA και στην UEFA την 23 Μαΐου 2016) προκειμένου να τις λάβετε υπόψη σας και να συζητηθούν.
 
Α. Νόμος 4326/2015
 
1. Άρθρο 1(3) “Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός μπορεί επίσης, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και συμπεριφορών, να απαγορεύει προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων, ή να διακόπτει οριστικά εθνικά πρωταθλήματα ή άλλες εγχώριες διοργανώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, καθώς και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Μπορεί επίσης να απαγορεύσει την διάθεση εισιτηρίων με οποιονδήποτε τρόπο οπωσδήποτε και γενικότερα την χρήση ειδικών ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις” (η υπογράμμιση έχει προστεθεί):
 
Η FIFA και η UEFA αντιλαμβάνονται την ανάγκη λήψης μέτρων από τις κρατικές αρχές (όπως η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων, αγώνες κεκλεισμένων των Θυρών, κ.λπ.) προκειμένου να καταπολεμηθεί ο χουλιγκανισμός και ο ρατσισμός στους ποδοσφαιρικούς αγώνες των διοργανώσεων που οργανώνονται υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, καθόσον μια από τις θεμελιώδεις αποστολές των κρατικών αρχών είναι η διασφάλιση της δημόσιας τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, η FIFA και η UEFA θεωρούν ότι η αναστολή της διεξαγωγής τέτοιων διοργανώσεων θα μπορούσε μόνο να ληφθεί μετά την δέουσα διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ήτοι ως έσχατο μέτρο (“ultima ratio”) ή, με άλλα λόγια, μόνο εφόσον πιο επιεική ή λιγότερο αυστηρά μέτρα (όπως ο μερικός αποκλεισμός του γηπέδου ή αγώνες κεκλεισμένων των θυρών) δεν επιτρέπουν την εγγύηση της δημόσιας τάξης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι FIFA / UEFA αποφάσισαν να παρέμβουν φέτος προκειμένου να επανορθώσουν την κατάσταση αναφορικά με την απόφασή σας να ακυρώσετε την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας 2015/16.
 
2. Άρθρο 5(1) “Τα πειθαρχικά (…) όργανα του ποδοσφαίρου, (…) αποτελούμενα από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, (…)” και Άρθρο 5(2) “(…) το πρόσωπο που αναλαμβάνει το καθήκον άσκησης δίωξης πειθαρχικών ποδοσφαιρικών αδικημάτων αναλαμβάνει εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος αναπληρώνεται από εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό με βαθμό αντιεισαγγελέα πρωτοδικών με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονταιαπό την Ελληνική Ποδοσφαιρική  Ομοσπονδία, από κατάλογο που συγκροτεί και αποστέλλει σε αυτήν ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή άλλο αρμόδιο δικαστικό όργανο” (η υπογράμμιση έχει προστεθεί):
 
Η FIFA και η UEFA θα σύστηναν τα ακόλουθα:
 
(i) τα μέλη των δικαστικών / πειθαρχικών οργάνων της ΕΠΟ να έχουν την δυνατότητα του εκ νέου ορισμού τους στο τέλος της πρώτης τριετούς θητείας τους, προκειμένου να εγγυάται ένας βαθμός συνέχειας,
 
(ii) πρόσωπα που διαθέτουν κάποιο βαθμό πείρας σε ποδοσφαιρικά θέματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των τακτικών δικαστών που υποβάλλεται στην ΕΠΟ για ορισμό (ή επανορισμό).
 
Β. Νόμος 4373/2016
 
1. Άρθρο 40 “Κινητικότητα υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είναι δυνατή η μετακίνηση μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας ή την παραγωγικότερη αξιοποίηση των υπαλλήλων”.
 
Εάν αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι ο Υπουργός αθλητισμού θα έχει το δικαίωμα να ζητεί από τις ελληνικές αθλητικές Ομοσπονδίες όπως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) να προσλάβει διάφορους κρατικούς υπαλλήλους του Υπουργείου αθλητισμού για το προσωπικό τους, τότε η FIFA και η UEFA:
 
α) θα επιθυμούσαν να γνωρίζουν (i) το ακριβές σκεπτικό πίσω από την υιοθέτηση ενός τέτοιου κανόνα, (ii) το εάν η Ελληνική - Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) και όλες οι ελληνικές αθλητικές Ομοσπονδίες έχουν συμμετάσχει δεόντως στην διαδικασία της διαβούλευσης που οδήγησε στην υιοθέτηση αυτού του κανόνα, και (iii) για ποιο λόγο θεωρήθηκε ότι η θέσπιση ενός τέτοιου κανόνα σε μια χώρα που θεωρείται η κοιτίδα του Ολυμπιακού κινήματος (που καταφανώς στοχεύει στην διατήρηση της αυτονομίας του αθλητισμού).
 
β) ισχυρίζονται ότι, με την επιβολή μιας τέτοιας υποχρέωσης από το ελληνικό κράτος στις ελληνικές αθλητικές Ομοσπονδίες, το δικαίωμα σύστασης ενώσεων όπως καθορίζεται στο ελληνικό σύνταγμα (ήτοι στο Άρθρο 12 αυτού) θα στερούνταν ένα από τα κεντρικά του στοιχεία, ήτοι το δικαίωμα των ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ομοσπονδιών, να προσλαμβάνουν το προσωπικό της επιλογής τους για το δικό τους διοικητικό προσωπικό.
 
γ) θα εξαναγκάζονταν συνεπώς, να θεωρήσουν ότι αυτός ο κανόνας / υποχρέωση δεν συνάδει με το άρθρο 19 του Καταστατικού της FIFA και το Άρθρο 7bis(2) του καταστατικού της UEFA σύμφωνα με τα οποία τα εσωτερικά όργανα των ομοσπονδιών μελών της FIFA και της UEFA (ήτοι, συμπεριλαμβανομένης και της διοίκησής τους) πρέπει να ορίζονται με ανεξάρτητο τρόπο, ήτοι χωρίς καμία αθέμιτη επιρροή από τρίτους (ήτοι συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών).
 
δ) θα προβούν σε όλα τα απαραίτητα μέτρα (εφόσον απαιτείται, από κοινού με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τις υπόλοιπες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες όπως η FIBA, δεδομένης της σημασίας της καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα) προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο εν λόγω κανόνας είτε θα καταργηθεί είτε θα τροποποιηθεί αναλόγως στο εγγύς μέλλον και ουδέποτε θέλει ενδιάμεσα εφαρμοστεί με την υφιστάμενη διατύπωσή του.
 
2. Άρθρο 48 “Στο άρθρο 31 του Νόμου 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12, ως ακολούθως: "Πέραν της αδειοδότησης από το Κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια η ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί".:
 
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο ορισμός των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι αθλητικοί προπονητές εμπίπτει στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της ελληνικής κυβέρνησης. Σε σχέση με αυτό, η UEFA επισημαίνει τα ακόλουθα:
 
(i) το 1997, η UEFA σύστησε την Σύμβαση Προπονητικής της UEFA, η οποία αναθεωρήθηκε το 2015 και χάρη σ' αυτή, περίπου 200.000 προπονητές σε όλη την Ευρώπη διαθέτουν έναν τίτλο προπονητικής που αναγνωρίζεται από την UEFA.
 
(ii) όπως κάθε άλλη ομοσπονδία μέλος της UEFA, η ΕΠΟ συνυπογράφει και δεσμεύεται από την σύμβαση αυτή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ΕΠΟ πρέπει, μεταξύ άλλων, να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της σύμβασης [βλ. Άρθρο 6(2)(t) της σύμβασης].
 
(iii) σύμφωνα με το προοίμιό της, οι αντικειμενικοί σκοποί της σύμβασης περιλαμβάνουν:
 
β) την προώθηση και καλλιέργεια της κατάρτισης των προπονητών ποδοσφαίρου σε όλη την εδαφική επικράτεια της UEFA και για όλες τις διοργανώσεις που οργανώνονται από την UEFA και τις Ομοσπονδίες μέλη της,
γ) την διασφάλιση ότι η κατάρτιση των προπονητών παραμένει υπό τον μοναδικό και αποκλειστικό έλεγχο της UEFA και των ομοσπονδιών μελών της,
δ) την προώθηση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, ιδιαιτέρως δε την ελεύθερη διακίνηση των διπλωματούχων προπονητών, θεμελιώνοντας ένα γενικό σύστημα για την αμοιβαία αναγνώριση της ποδοσφαιρικής επιμόρφωσης των ομοσπονδιών μελών της UEFA,
ε) [την υιοθέτηση] ομοιόμορφων ελάχιστων προτύπων προπονητικής προκειμένου να εγγυάται η ποιότητα της απόδοσης των διαιτητών που δραστηριοποιούνται στην εδαφική επικράτεια της UEFA.
 
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην διεύθυνση http://www.uefa.org/football-development/technical/coach-education/ .
 
Δεδομένων τούτων, η UEFA θα επιθυμούσε μια επίσημη επιβεβαίωση από το Υπουργείο αθλητισμού ότι:
 
(i) η εφαρμογή αυτού του νέου άρθρου δεν θα θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση της Σύμβασης Προπονητικής της UEFA από την ΕΠΟ στην εδαφική επικράτεια της Ελλάδας.
 
(ii) παρά την υιοθέτηση του νέου άρθρου 48 του Ν. 4373/2016, το συνολικό σύστημα προσόντων προπονητικής της UEFA (ήτοι όχι μόνο τα διπλώματα και οι άδειες που χορηγούνται από την ΕΠΟ, αλλά και αυτά που χορηγούνται από άλλες Ομοσπονδίες μέλη της UEFA) θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται από τις ελληνικές κρατικές αρχές.
 
Τέλος, σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε σχέδιο τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει το ποδόσφαιρο και τα άλλα αθλήματα στην Ελλάδα, έχουμε την πεποίθηση ότι θα συμβουλευτείτε όλους τους οικείους ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αθλητικών οργάνων όπως η FIFA, UEFA, FIBA και, εφόσον απαιτείται, η ΔΟΕ) έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη τα αντίστοιχα συμφέροντά τους.

Best of internet