Το σκεπτικό της αστυνομίας για τον τελικό

Το σκεπτικό της αστυνομίας για τον τελικό

Το σκεπτικό της αστυνομίας για τον τελικό

Η αστυνομία σε έγγραφό της εξηγεί το γιατί δεν δύναται να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά το σκεπτικό της αστυνομίας:
 
1. Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 7/5/2016 και ώρα 20:30 στο στάδιο ΟΑΚΑ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί ο εν θέματι ποδοσφαιρικός αγώνας.
 
2. Το Σάββατο 7/5/2016 και την Κυριακή 8/5/2016, θα διατεθεί από τις υπηρεσίες μας, το σύνολο του προσωπικού αυτών, για τη λήψη έντονων αστυνομικών μέτρων κατά της εξαγγελθείσες μαζικές κινητοποιήσεις - συναθροίσεις που έχει εξαγγείλει η ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζικοί φορείς και άλλες συλλογικότητες, ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - ρυθμίσεις φορολογίας, εισοδήματος και τυχερών παιγνίων".
 
3. Κατόπιν αυτών και με δεδομένη την αντιπαλότητα που επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων των αγωνιζόμενων ομάδων, ιδιαίτερα όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υφίσταται αντικειμενική αδυναμία διάθεσης επαρκών αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης στην εγκατάσταση του ΟΑΚΑ και της ευρύτερης αστικής περιοχής, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων αστυνομικών μέτρων για την ασφαλή μετάβαση αθλητικών αποστολών, διαιτητών και παρατηρητών στο Στάδιο ΟΑΚΑ, λόγω του ότι, όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο των δυνάμεών μας θα διατεθεί στη λήψη μέτρων κατά τις εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις - συναθροίσεις.
 
4. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την αναβολή της εν λόγω αθλητικής συνάντησης και τη διεξαγωγή της σε άλλη πρόσφορη ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41Δ' παρ. 5 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 4049/2012.
 
5. Αποδέκτες που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ
 
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Best of internet