Οι όροι της Περιφέρειας για την Αγια-Σοφιά

Οι όροι της Περιφέρειας για την Αγια-Σοφιά

Οι όροι της Περιφέρειας για την Αγια-Σοφιά

Πέντε αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς όρους βάζει η Περιφέρεια Αττικής, που θα πρέπει να τηρήσει μέχρι κεραίας η ΑΕΚ, προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Με βάση το δημοσίευμα της Live Sport, σύμφωνα με την εισήγηση που υπογράφουν η εισηγήτρια Ο. Φοροζίδου (Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ), ο Αν. Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος Κ. Ακριβός (Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ) και η Αν. Προϊστάμενη της διεύθυνσης Περιβάλλοντος Α. Παρασκευοπούλου (Δρ. Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος), η Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων για την κατασκευή της Αγια-Σοφιάς εγκρίνεται με τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις.

1. Να προσδιοριστεί επακριβώς τόσο ο αριθμός των δέντρων που επιβάλλεται να κοπούν για την κατασκευή του Κέντρου, όσο και η έκταση του άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας, μιας και παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις μεταξύ της συνημμένης ΜΠΕ και του Παραρτήματος της αιτιολογικής Έκθεσης του Νόμου 4277/2014.

2. Οι θέσεις στάθμευσης τόσο εντός όσο και εκτός του Κέντρου να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 με ιδιαίτερη έμφαση στη χωροθέτηση των 200 θέσεων στάθμευσης σε ακτίνα το πολύ ενός χιλιομέτρου από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

3. Σχετικά με το συνολικό αριθμό θέσεων στάθμευσης που ορίζονται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, είναι προφανές ότι είναι υπερβολικά μικρός σε σχέση με τον αριθμό των θεατών (31.527). Αν και το μέτρο του περιορισμού των θέσεων στάθμευσης είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα στο σχεδιασμό αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς αποσκοπεί μεταξύ άλλων: α) στην ενθάρρυνση της χρήσης των ΜΜΜ, β) στη μείωση της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής και γ) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίων που θα επιβάρυναν επιπλέον την ατμόσφαιρα της περιοχής, εντούτοις στην περίπτωση του εξεταζόμενου έργου δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αν δεν προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός των σταθμών του ΗΣΑΠ «Περισσός» και «Πευκάκια» καθώς και η επέκταση της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ.

4. Όσον αφορά στο έργο της ταπείνωσης των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης, αυτό αποτελεί συνοδό έργο του κυρίως έργου, δηλαδή του Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού και δεν μπορεί να εξεταστεί αποσπασματικά και διακριτά, μιας και όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα εισήγηση, η κατασκευή και ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών έργων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία του κυρίως έργου. Επιπλέον, αξιολογείται και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά η δραστηριότητα στο σύνολό της και όχι ο φορέας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο φορέας του έργου της ταπείνωσης των οδών είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο φορέας του Κέντρου είναι η Δικέφαλος ΑΕ.

5. Θα πρέπει να στεγαστούν οι δραστηριότητες της ερασιτεχνικής ΑΕΚ έστω και εκτός του χώρου του Κέντρου που ρυθμίζεται από το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014, άλλα με τη δέσμευση του φορέα του έργου για τον προσδιορισμό - υλοποίηση της εγκατάστασής τους σε συγκεκριμένους χώρους.

Best of internet