Οδηγίες για την ψηφοφορία της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας»

Οδηγίες για την ψηφοφορία της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας»

Οδηγίες για την ψηφοφορία της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας»

Η «Παναθηναϊκή Συμμαχία» ανακοίνωσε λεπτομέρειες για την ψηφοφορία της Παρασκευής.

Αναλυτικά:

«Στις Αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2015, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα Τακτικά και οικονομικώς ενήμερα μέχρι και 22 Νοεμβρίου 2015 Μέλη του Σωματείου, είτε ψηφίζοντας με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τα Μέλη θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν έναν από τους 2 τρόπους εξάσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν. 

Α. Τα Μέλη, εφόσον επιλέξουν να ψηφίσουν με τρόπο φυσικό, είναι απαραίτητο να μεταβούν στο Εκλογικό Κέντρο, που έχει οργανωθεί στη Θύρα 3 του Γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης». Τα μέλη κατά την προσέλευσή τους στο Εκλογικό Κέντρο θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Κατά την ψηφοφορία με φυσική παρουσία η επίδειξη της κάρτας μέλους του Σωματείου είναι επιθυμητή. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32.13 του Καταστατικού του Σωματείου είναι δυνατή η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες με εξουσιοδότηση, καθώς κάθε τακτικό μέλος δύναται να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) μέλη, κατοίκους ημεδαπής και μέχρι τριάντα (30) μέλη κατοίκους εξωτερικού. Προς διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε βρείτε εδώ, το κείμενο της εξουσιοδότησης σε επεξεργάσιμη μορφή. Επαναλαμβάνεται ότι για να γίνει αποδεκτή η εξουσιόδοτηση, απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ. 

Β. Τα Μέλη που θα επιλέξουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν την κάρτα μέλους που τους παραδόθηκε κατά την εγγραφή τους στο Σωματείο. Για το λόγο αυτό, όποιος εκ των τακτικών μελών επιθυμεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά και έχει για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει την κάρτα μέλους ή η κάρτα του έχει υπσοτεί φθορά ή έχει καταστραφεί, παρακαλείται να αποστείλει τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 210 68707213 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@paomprosta.gr το αργότερο έως την Τετάρτη, 16.12.2015, για την αντικατάσταση της κάρτας μέλους του. Περαιτέρω για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες κατωτέρω: • Χρειάζεται να μεταβείτε στην ιστοσελίδα ekloges.paomprosta.gr και να έχετε δίπλα σας την κάρτα μέλους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, καθώς θα χρειαστείτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην οπίσθια όψη αυτής. • Η ιστοσελίδα είναι συμβατή με τους δημοφιλέστερους φυλλομετρητές (Internet Explorer 9+, Firefox 4+, Opera, Chrome κλπ) και είναι διαθέσιμη από laptop/desktop/tablet/smartphone • Για να ξεκινήσει η διαδικασία χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί «ΨΗΦΙΣΕ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτα μέλους σας 

i. Εάν ο αριθμός που εισάγατε είναι έγκυρος, θα προχωρήσει η διαδικασία και θα χρειαστεί να αναγνώσετε και να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης, προκειμένου να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

ii. Εάν ο αριθμός που εισάγατε δεν είναι σωστός ή δεν αντιστοιχεί σε κάρτα μέλους, δεν θα προχωρήσει η διαδικασία και θα εμφανιστεί μήνυμα «Ο αριθμός που εισάγατε δεν αντιστοιχεί με κάποια κάρτα μέλους. Εάν δεν συμφωνείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2130179299.»

iii. Εάν έχετε ήδη ψηφίσει ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, θα εμφανιστεί μήνυμα «Έχετε ήδη ψηφίσει. Εάν δεν συμφωνείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2130179299.» 

2. Στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το επώνυμο και το όνομά σας, όπως ακριβώς εμφανίζεται στην κάρτα μέλους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Συνεπώς, αν η κάρτα σας αναγράφει το όνομα και το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να εισάγετε τα δεδομένα ομοίως με λατινικούς χαρακτήρες. Έαν τα ατομικά στοιχεία που εισάγατε δεν αντιστοιχούν με το αριθμό κάρτα μέλους που εισάγατε, δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε με τη διαδικασία και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το 2130179299.

3. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γράψετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας και να πατήσετε το κουμπί «Αποστολή SMSCODE» για να λάβετε με SMS τον κωδικό ασφαλείας (PIN), ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να λάβει ΜΟΝΟ μία φορά το SMSCode και μπορεί να εισαχθεί μόνο για ένα τακτικό μέλος. 

4. Τελευταίο βήμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε στο σχετικό πεδίο το SMSCode, το οποίο λάβατε στο κινητό σας και να πατήσετε το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ». 

5. Έχετε πλέον μπροστά σας το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο: 

a. Οι υποψήφιοι είναι με αλφαβητική σειρά

b. Για να θεωρηθεί έγκυρη η ψήφος πρέπει να πατήσετε στο checkbox μέχρι 3 επιλογές

c. Σε περίπτωση που έχετε πατήσει περισσότερες επιλογές, θα σας εμφανιστεί μήνυμα «Η ψήφος σας θα θεωρηθεί άκυρη» 

d. Επίσης, θα μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «ΛΕΥΚΟ», για το οποίο θα εμφανιστεί μήνυμα «Η ψήφος θα θεωρηθεί ως ΛΕΥΚΟ»

e. Για να προχωρήσετε θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ», το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον τελευταίο αλφαβητικά υποψήφιο 

6. Στη συνέχεια θα έχετε μπροστά σας το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή: 

a. Οι υποψήφιοι είναι με αλφαβητική σειρά

b. Για να θεωρηθεί έγκυρη η ψήφος πρέπει να πατήσετε στοcheckbox μέχρι 1 επιλογή

c. Σε περίπτωση που έχετε πατήσει περισσότερες επιλογές, θα σας εμφανιστεί μήνυμα «Η ψήφος σας θα θεωρηθεί άκυρη»

d. Επίσης, θα μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή «ΛΕΥΚΟ», για το οποίο θα εμφανιστεί μήνυμα «Η ψήφος θα θεωρηθεί ως ΛΕΥΚΟ»

e. Για να προχωρήσετε θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ», το οποίο βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον τελευταίο αλφαβητικά υποψήφιο. 

7. Μόλις πατήσετε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μήνυμα, το οποίο θα σας ενημερώνει για τις ψήφους που έχετε επιλέξει.

a. Για να οριστικοποιηθεί η ψήφος και να καταχωρισθεί στο σύστημα θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ΣΥΜΦΩΝΩ»

b. Εάν δεν θέλετε να καταχωρηθεί η ψήφος σας και να επιστρέψετε στη σελίδα με το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΩ»

8. Όταν πατήσετε το κουμπί «ΣΥΜΦΩΝΩ», θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας και θα σας εμφανιστεί η σελίδα, η οποία θα αναγράφει «Ευχαριστούμε πολύ. Η ψήφος σας καταχωρήθηκε.»

• Σας γνωρίζουμε τέλος ότι για λόγους ασφαλείας, από τη στιγμή λήψης στο κινητό σας τηλέφωνο και εισαγωγής του κωδικού ασφαλείας (PIN- SMSCODE) στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας, έχετε χρονικό περιθώριο έξι (6) λεπτών για την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής ψήφου σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το  2130179299.

 Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ».

 

Best of internet