Ελλείψεις στο δυναμικό στο τμήμα αθλητικής βίας

Ελλείψεις στο δυναμικό στο τμήμα αθλητικής βίας

Ελλείψεις στο δυναμικό στο τμήμα αθλητικής βίας

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού διαπίστωσε πως το τμήμα αθλητικής βίας δεν έχει το ανάλογο στελεχιακό δυναμικό.

Σε πρώτη φάση το Υφυπουργείο Αθλητισμού και ο νέος Υπουργός ήθελαν να δουν τα αριθμητικά δεδομένα με τις αρμόδιες υπηρεσίες που συνεργάζονται.

Μία εξ αυτών είναι το τμήμα αθλητικής βίας της αστυνομίας. Εκεί όπου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός ανθρώπων για να υποστηρίξουν τις ανάγκες που υπάρχουν, παρά τις προσπάθειες που γίνονται.

Best of internet