Ελλείψεις στο δυναμικό στο τμήμα αθλητικής βίας

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού διαπίστωσε πως το τμήμα αθλητικής βίας δεν έχει το ανάλογο στελεχιακό δυναμικό.

Σε πρώτη φάση το Υφυπουργείο Αθλητισμού και ο νέος Υπουργός ήθελαν να δουν τα αριθμητικά δεδομένα με τις αρμόδιες υπηρεσίες που συνεργάζονται.

Μία εξ αυτών είναι το τμήμα αθλητικής βίας της αστυνομίας. Εκεί όπου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός ανθρώπων για να υποστηρίξουν τις ανάγκες που υπάρχουν, παρά τις προσπάθειες που γίνονται.

Best of internet