Τι λέει ο κανονισμός για την επιλογή μελών της ΚΕΔ

Τι λέει ο κανονισμός για την επιλογή μελών της ΚΕΔ

Πολύ συγκεκριμένα προσόντα υπάρχουν για να γίνει κάποιος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Τι λέει ο κανονισμός για την επιλογή μελών της ΚΕΔ
Το άρθρο 7 του Κανονισμού Διαιτησίας (σ.σ. προσόντα - κωλύματα μελών ΚΕΔ) αναφέρει: «1. Ως μέλη της ΚΕΔ διορίζονται πρώην διαιτητές υψηλού κύρους που δεν έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους, έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της θητείας τους ως διαιτητών και διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης, ισότιμης, σχολής τουλάχιστον και να έχουν ασκήσει καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας για ένα (1), τουλάχιστον, έτος στην 1η κατηγορία. α) Τα μέλη αυτά πρέπει, επιπλέον, να έχουν θητεία δύο (2), τουλάχιστον, ετών ως πρώην διαιτητές FIFA ή τριών (3), τουλάχιστον, ετών, ως πρώην διαιτητές αγώνων της ανώτερης εθνικής κατηγορίας ή πέντε (5), τουλάχιστον, ετών, ως πρώην βοηθοί διαιτητές αγώνων της ανώτερης κατηγορίας».

Best of internet