Βαριά καμπάνα για άρνηση στις Εθνικές ομάδες

Βαριά καμπάνα για άρνηση στις Εθνικές ομάδες

Σε διαβούλευση βγαίνει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυστηρές ποινές σε όσους δεν δέχονται να αγωνιστούν στις Εθνικές ομάδες σε όλα τα αθλήματα.

Βαριά καμπάνα για άρνηση στις Εθνικές ομάδες

Πρόκειται για μία διάταξη που πρώτη φορά μπαίνει σε αθλητικό νομοσχέδιο και όπως αναφέρεται οι ποινές σε περίπτωση άρνησης θα είναι βαριές.

Οπως αναφέρεται: «Αθλητής που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οικεία εθνική ομάδα για λόγους άλλους εκτός από ιατρικούς τιμωρείται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό ειδικό Κανονισμό της με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως δέκα (10) έτη και από τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου της οικείας Ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, η οποία δεν αναστέλλεται για κανένα λόγο. Αθλητής που τιμωρείται για παράβαση της διάταξης της παρούσας παραγράφου παύει να δικαιούται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος».

Best of internet